วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หน้าปก-โลโก้รายงาน
วิชา  คอมพิวเตอร์
เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับกราฟฟิก
จัดทำโดย
1.นายธนินทร          ล้อมวนวงศ์    เลขที่ 12
2.นางสาวอริสรา     ชูเชิญ              เลขที่ 36
3. นางสาวศิรัญญา   บุญปั้น           เลขที่ 48
4. นางสาวธนภรณ์  ไชยูปถัมภ์      เลขที่ 60
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3


เสนอ  ม.ณัฐพงศ์ หอมอ่อน
   ม.เดชา นันเปรย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น